Discy Latest Въпроса

Здравейте! Моят приятел има неплатени сметки към мобилен оператор от 2017г. Сега получи заповед за изпълнение на парично задължение, но давността на тези сметки е 3 години, които са минали. Ако обжалваме има ли шанс да отпадне иска?