1. Имам въпрос, монтирана е газова 2014 имам си “удостоверение за първоначална проверка на уредба”, само че не съм спазил закона да регистрирам мпс в Кат в упоменатия срок от 3 години? Какво трябва да направя?

    Имам въпрос, монтирана е газова 2014 имам си “удостоверение за първоначална проверка на уредба”, само че не съм спазил закона да регистрирам мпс в Кат в упоменатия срок от 3 години? Какво трябва да направя?

    See less
    • 0