Discy Latest Въпроса

Българския съд можели да ми издаде документ за наследници на съпруга ми ,който почина миналата година,той е със постоянно пребиваване в България от2012год. Имаме брак ,така също имам документ,че родителите му са починали,има развод със първата съпруга няма деца,а гр.Попово ...