Discy Latest Въпроса

Здравейте, бих искала да попитам ако до 7 дневен срок не платя съставеният акт за неправилно паркиране в мое отсъствие, ще имам ли олихвяване или ще ми се състави ли акт? След този акт ще ми се отнеме ли книжката ...