Discy Latest Въпроса

Получих писмо от ЧСИ ,че кредита ми към ДСК е предсрочно изискуем, Има ли възможност да се споразумея с банката да го предоговоря без да се стига до запор,