Discy Latest Въпроса

Здравейте! Имам намерение доброволно да напусна текущата си работа, но да не започвам работа веднага и да си взема няколко месеца почивка. Имам въпрос относно осигуровките и най-вече за тези при майчиноство. Губя ли правото си на обезщетение при майчинство, ...