1. This answer was edited.

    Вие такъв адвокат ли сте. Живея в малък град и тук няма избор.Въпреки, че то просто няма за какво да ме обвинят, нито съм я заплашвал нито съм я обиждал. Може да ме блокира като не и харесва.

    Вие такъв адвокат ли сте. Живея в малък град и тук няма избор.Въпреки, че то просто няма за какво да ме обвинят, нито съм я заплашвал нито съм я обиждал. Може да ме блокира като не и харесва.

    See less
    • 0