Discy Latest Въпроса

Здравейте, Жена с натрупан осигурителен стаж 37 години – III категория труд, иска да се възползва от правото си да се пенсионира една година по-рано. Лицето е родено на 18.09.1961 г. Реално ще навърши пенсионна възраст на 18.09.2023 г. съгласно разпоредбите ...

Здравейте, Имам следния въпрос: починало лице има малолетно дете, живи родители и брат от първи брак на бащата. С другия родител на малолетното дете не е сключван брак. Какъв е редът за наследяване.