Discy Latest Въпроса

В момента карам трети семестър в един университет, държавна поръчка. Искам да се отпиша от този университет и да кандидатствам в друг друга специалност напълно несвързана със сегашната ми – ще трябва да започна от първи курс. Въпросът ми е ...