Discy Latest Въпроса

Бих искала да попитам може ли стълбището мой единствен вход ,да бъде общи части защото води към тавана?А от своя страна другия собственик да има капандура ,която затваря.