Discy Latest Въпроса

Здравейте, Системно от години мои съседи изливат и изхвърлят отпадъци през балкона. Тези отпадъци са урина, изпражнения, тоалетна хартия, храна и всякакви други неща. Прозорците и дограмата ми всеки ден биват замърсявани. Поставях съобщения на входа, говорих със съседи, но така ...