Discy Latest Въпроса

Според КСО чл.9, “когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време”. Какво става обаче, ако лице работи на непълно работно време, но въпреки това получава заплата над максималния осигурителен доход? И ...