Discy Latest Въпроса

Здравейте, от Октомври до Декември работих в Англия. Съпругът ми упълномощих да продаде МПС, но поради липса на декларации за платен данък и семейно положение, не успя и от своя страна сключи нотариално заверено пълномощно за право на управление иползване ...