Discy Latest Въпроса

Здравейте, назначена съм на длъжност с трудов договор със срок на изпитване от 6 месеца, на мястото на колега, който е в неплатен отпуск, поради смяна на длъжността с друга в институцията. Налага ми се да ползвам 30 дни ...

Здравейте, Започвам нива работа с трудов договор, на осем часа, с изпитателен срок от шест месеца. Мога да сключат договор, докато съм в неплатен отпуск при първи работодател. Каква причина по закон мога да изтъкна пред сегашни работодател, при който ...

Здравейте, от Октомври до Декември работих в Англия. Съпругът ми упълномощих да продаде МПС, но поради липса на декларации за платен данък и семейно положение, не успя и от своя страна сключи нотариално заверено пълномощно за право на управление иползване ...