1. Ние не оспорвам 8 не обжалва е, а възразява е срещу кого е. В КАТ си имат образец на декларация. Дано ни я уважат. Приложил съм пълномощно за отдаване, самолетни билети и други. А и съм с английска книжка, но не могат да ми я направят. Но не е там работата.

  Ние не оспорвам 8 не обжалва е, а възразява е срещу кого е. В КАТ си имат образец на декларация. Дано ни я уважат. Приложил съм пълномощно за отдаване, самолетни билети и други. А и съм с английска книжка, но не могат да ми я направят. Но не е там работата.

  See less
  • 0
 2. Явно не сте чели питането ми. Човекът няма книжка. Не е шофирал той, а трето лице, което не съм упълномощила. Пуснах възражение.

  Явно не сте чели питането ми. Човекът няма книжка. Не е шофирал той, а трето лице, което не съм упълномощила. Пуснах възражение.

  See less
  • 0
 3. За съжаление, нотариус ми отказа договор за покупки-продажба, тъй като не уважи пълномощното на съпругът ми. И същият той ни постютветва да сключил пълномощно за управление, докато се върна и мога да я продам лично. Исизквали дюсе декларации за данъци и семейно положение, които аз не бях предоставилПрочети

  За съжаление, нотариус ми отказа договор за покупки-продажба, тъй като не уважи пълномощното на съпругът ми. И същият той ни постютветва да сключил пълномощно за управление, докато се върна и мога да я продам лично. Исизквали дюсе декларации за данъци и семейно положение, които аз не бях предоставила. За съжаление, адвокатската консултация струва повече от цената на фишовете. За това се надявах да получа отговор на въпросите си, а аз доколкото съм грамота, да си изготвя жалба, която да входирам.
  Въоросите ми са:
  1. В кой закон и плен е упоменато, че само с копие на шофьорска та книжка се доказва, че друго лице е управлявали МПС?
  2. В кой закон и член е упоменато, че нямам право да упълномощя лице, което няма шофьорска книжка да ползва автомобила ми?
  3. Защо съм длъжна да сключа договор за покупки-продажба, ако преотстъпва МПС за ползване?
  4. Имам ли правно основание и на какво основа ие да се позова, да изискам деянието да бъд е прехвърлено на извършителя, след като имам неоспорими доказателства за отсъствието ми от страната?

  See less
  • 0