Discy Latest Въпроса

Работя на половин работен ден от около 6 месеца, а до преди това бях студентка редовна форма на обучение. Водя се с непрекъснати осигуровки, но не знам дали покриват и тези за майчинство. През изминалите три години също съм работила ...