Discy Latest Въпроса

Аз съм графичен и уеб дизайнер. Желая да продавам своето творчество като дигитални продукти в търговски сайтове в чубина, както и в мой, собствен сайт. Въпросът ми е задължително ли ми е необходимо регистрация на фирма? Съчествува ли по-облекчен вариант ...