Discy Latest Въпроса

Здравеите , чичо ми е починал и ние се явявяме негови наследници заедно с още един жив брат, (нашият баща е брат на починалият чичо) ние се отказваме от наследството на чичото с писмен отказ – това значи ли че ...

Двама братя които са починали и имали са двор с две къщи, дворът не е бил разделен между тях те са получили къщите по наследство от баща си, всеки е плащал отделно данък на една от къщите и двора. Може ли ...

Има един двор които не е разделен, в този двор се намират две къщи на двама братя за които всеки плаща различни данъци как може да се раздели двора или да се издаде нотариален акт за собственост на едната ...

Жена – безработна започва да получава пенсия след смърта на съпруга си от април 2021 и тя е внасяла здравни осигуровки без да знае, че не е трябвало от както започнала да взима пенсия, какво става с тези пари връщат ...