Discy Latest Въпроса

Здравейте! Знам, че сигурно има и други колеги, които са се обърнали към вас със същия въпрос, но искам да съм сигурна и за моя случай. Редовен студент съм в 3-ти курс и в момента работя на 4-часов трудов договор. ...