Discy Latest Въпроса

Добър ден! Въпроса ми е, имат ли право в университета в когото уча да ми задържат оригинала на дипломата за средно образование? Има ли такъв закон когото ги задължава да практикуват това?