Discy Latest Въпроса

Здравейте, Към момента възможно ли е връщане на настоящ адрес в друг град, с представяне на декларация и договор за наем? Поздрави, Б.В.