Discy Latest Въпроса

Здр.отскоро съм пенсионер по болест само на 43год.получавам малка пенсия и заради това започнах работа на Мин.заплата от която след удръжките получавам 504лв.мои познат ми казва,че заради Телковото решение,удръжките трябва да са ми по малки,и съответно заплатата по голяма.има ли ...