Discy Latest Въпроса

Баща ми почина през март 2016г. Аз съм един от двама наследници. Още през 2016 закрихме неговата банкова сметка с акт за смърт. Сега, през октомври 2021 банката търси наследниците да покрият овърдрафт на починалия. Това правомерно ли е и ...