1. Здравейте, Мария, минималната издръжка за 2021 г. е 162, 50 лв. Следва да заплащате издръжката, определена със съдебното решение, като е без значение за съдебно производство, че имате второ дете и размерът на издръжката не може да бъде намален, а само увеличен въз основа на иск за увеличение на издрПрочети

  Здравейте, Мария,

  минималната издръжка за 2021 г. е 162, 50 лв. Следва да заплащате издръжката, определена със съдебното решение, като е без значение за съдебно производство, че имате второ дете и размерът на издръжката не може да бъде намален, а само увеличен въз основа на иск за увеличение на издръжка.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 2. Здравейте, Нина, можете да поискате въпросът да бъде поставен на общо събрание на етажната собственост, което обаче следва да бъде свикано от управителя на ЕС. Също така, е добре да уточните за кой град става въпрос, защото например в София има определени общински структури относно бездомните кучетаПрочети

  Здравейте, Нина,

  можете да поискате въпросът да бъде поставен на общо събрание на етажната собственост, което обаче следва да бъде свикано от управителя на ЕС. Също така, е добре да уточните за кой град става въпрос, защото например в София има определени общински структури относно бездомните кучета и котки.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 3. На едно място посочвате тераса, на друго - балкон и тъй като не става ясно от фактическата обстановка какво имате предвид, най-добре да предоставите документи за собственост на адвокат, който да ги прегледа и да се уточни дали се касае за тераса или балкон. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 3Прочети

  На едно място посочвате тераса, на друго – балкон и тъй като не става ясно от фактическата обстановка какво имате предвид, най-добре да предоставите документи за собственост на адвокат, който да ги прегледа и да се уточни дали се касае за тераса или балкон.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 4. Здравейте, поставяте множество и сложни въпроси, които налагат преглед на документи и консултация с адвокат. Относно цитирането на чл. 151 ЗУТ - необходимо е да се уточни дали се касае за тераса, балкон или лоджия според нотариален акт и архитектурен проект, тъй като за остъкляване на балкони и лоджПрочети

  Здравейте,

  поставяте множество и сложни въпроси, които налагат преглед на документи и консултация с адвокат. Относно цитирането на чл. 151 ЗУТ – необходимо е да се уточни дали се касае за тераса, балкон или лоджия според нотариален акт и архитектурен проект, тъй като за остъкляване на балкони и лоджии не се изисква разрешение за строеж, което е необходимо за остъкляване на тераси. В допълнителните разпоредби на ЗУТ има определение за балкон, лоджия и тераса.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 5. Здравейте, Екатерина Нейчева, за точен и коректен отговор следва да се прегледа договорът Ви с мобилния оператор, но след като е на Ваше име, няма основание да бъде прекратен поради смъртта на майка Ви. За мобилния оператор е без значение кой ползва плана, важно е кой е сключил договора. Това е станПрочети

  Здравейте, Екатерина Нейчева,

  за точен и коректен отговор следва да се прегледа договорът Ви с мобилния оператор, но след като е на Ваше име, няма основание да бъде прекратен поради смъртта на майка Ви. За мобилния оператор е без значение кой ползва плана, важно е кой е сключил договора. Това е стандартна практика, одобрена и от КЗП, при предсрочно прекратява на срочен договор с мобилен оператор, да заплатите като неустойка три месечни такси.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 6. Здравейте, съгласно чл. 24 от Наредбата за РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, помощник-директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата и обслужващПрочети

  Здравейте,

  съгласно чл. 24 от Наредбата за РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, помощник-директорите със задължителна норма за преподавателска работа в училищата и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за народната просвета, учителите, учителите-методици, възпитателите, педагогическите съветници, ръководителите на филиали в междуучилищни центрове за трудово политехническо обучение, логопедите, психолозите, корепетиторите, хореографите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети, рехабилитаторите на слуха и говора имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни.

  Не е предвиден допълнителен платен годишен отпуск за преболедували Ковид 19.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0