1. This answer was edited.

    Както очаквах, съдията е отказал да заличи ипотеката само въз основа на посочените в правилника документи (молба за заличаване, влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане, удостоверение, издадено от ЧСИ, че купувачът не е поел ипотеката ). Още чакам да получа определПрочети

    Както очаквах, съдията е отказал да заличи ипотеката само въз основа на посочените в правилника документи (молба за заличаване, влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане, удостоверение, издадено от ЧСИ, че купувачът не е поел ипотеката ). Още чакам да получа определението.
    Има ли някакви специфики при подаването на жалба? Трябва ли да се цитират някакви членове, или предишни решения на съда по подобни казуси?

    See less
    • -3