Discy Latest Въпроса

Имам следния казус. Имам дворно място от 3000кв.м. като съм в съсобственост. Има две къщи в мястото , като моята е от изток, а на съсобственика ми от запад и така е записано в нотариалните актове. Пуснахме молба към Общината ...