Discy Latest Въпроса

Края на февруари напуснах работа.От следващия ден се ретистрирах в бюрото по труда,веднага след това започнах нова работа.В новата фирма съм от два месеца,т.е.нямам прекъсване.Имам ли право да ползвам отпуск и колко дни?Благодаря!

Здравейте! Със ТЕЛК съм и имам право на данъчни облекчения ,за който всяка година се подава данъчна декларация в НАП.Досега счетоводителката на фирмата ,в която работя ми я попълваше и ми я даваше и аз я подавах в НАП.Тази година ...

Здравейте! Работя в търговска фирма на трудов догоговор от 20 години,имам ли право да отрия своя фирма и да започна свой бизнес като същеврвменно запазя сегашната си работа? Рs Фирмата ,в която работя се занимава с продажба на опаковки за ...