Discy Latest Въпроса

Зравейте, Поради създалата се обстановка нямам възможност да плащам за наетата от мен квартира и трябва да я совободя. Но аз съм в Монатан, а квартирата е във Варна, за да премина КПП-та освобождаване на квартира достатъчно основание ли е?