Discy Latest Въпроса

Добър ден! В Македония от тази година се прие закон, от който се изисква всички автомобили с чужди номера да бъдат регистрирани с МК номера. Съответно десетки хиляди автомобили с български номера са засегнати, в частност и мъжът ми. Въпроса ми ...