Discy Latest Въпроса

Как да потърся правата си за изтичането на личните ми данни в интернет. Жалба в кзлд? Иск в съда? Искам да се боря за обещетение за неимуществени и имуществени вреди , как най ефективно да подходя?