Discy Latest Въпроса

Здравейте! Моя приятелка е с увредено зрение и съответно притежа решение за ТЕЛК с над 75%, но тази година комисията решава да даде заключение “без право на работа”. Въпросното момиче преди 5 години завърши МК “Йорданка Филаретова” – София със ...