Discy Latest Въпроса

Съпгругата ми е с европейска синя карта за период от 4 години. В момента няма право на здравно осигуряване, въпреки че плаща всички изискуеми социални осигуровки и данъци. Трябва ли да получи нов статут на пребиваване, за да може тя ...