Discy Latest Въпроса

Здравейте , благодаря за изчерпателните отговори! Въпросът ми е: Собственичка съм на 1/2 и.ч. от поземлен имот. Продавам на съсобствениците имот, като преди това имам подадена жалба в РДНСК срещу тях за незаконна тяхна постройка в съсобствен имот без мое съгласие.Жалбата ...

Здравейте, благодаря предварително за изчерпателните отговори на въпросите ми! Имам следния въпрос: Продавам и.ч. от съсобствен имот. Изпратих Нотариална покана към съсобствениците с цена “Х”. След устен разговор с купувача съсобственик се договорихме тази цена “Х” да бъде намалена на ...

Здравейте, имам следния въпрос: Във връзка с дело за делба и извършена съдебно-техническа експертиза , вещото лице умишлено “скрива” една от сградите обект на делбата в своето заключение. Така влияе на решението на съда. В старите планове на града(от 1974,2001,2007 ...

Здравейте, благодаря за точните и навременни отговори от Вас! Въпросът ми е: Как мога да получа копие от Разрешение за строителство в съсобствен имот, който не е моя собственост от архива на общината , за обект строен преди 40 г.

Здравейте, съсобственик съм на 1/2 и.ч. на УПИ ,с 1 етаж от къща.Съсобствен имот ниско застрояване до 10 м. Съсобствениците от 2 ет . построиха пристройка 5 или 6 категория( не знам), 16м2 с тераса 6 м2 на основата на приобщена ...

Здравейте, Съседът над мен , в имот със статут на етажна собственост , монтира подово отопление тип Термопомпа с фреон R410A , над моя етаж. Монтажът бе от специалисти , наети за събота и неделя . Без протокол за приемане на ...