Discy Latest Въпроса

Деверът ми е с параноидна шизофрения, никога не е бил проблемен но преди две години си тръгна от жена си, децата си, майка си. Направихме пътека до полицията от момента, в който изчезна но полицията не локализира телефона му (явно ...