Discy Latest Въпроса

Следния казус: Съдия изпълнител е насрочил търг за закупуване на апартамент.В описанието има адрес на имота.Минава търга, спечелвам го , но се оказва, че имота е със съвсем друг адрес.Предварително ходих на адреса който е даден от СИ, но там ...