Discy Latest Въпроса

Здравейте! Наложи ми се непредвидено да напусна квартирата си. Договорът е едногодишен от 10.11.2020г. за 310 лв. на месец. На 09.07.2021г. съобщих на наемодателите си, че в срок от една седмица ще съм изпразнил и напуснал квартирата. Въпросът ми е ...