Discy Latest Въпроса

Здравейте! Съпругата ми Катя Делибеева ЕГН 5612****** е пенсионер по болест 100% с чужда помощ. Последното решение на ТЕЛК №0032 от 040118. за срок от три години и изтича на 010121. Между временно тя вече добива право на пенсиониране по възраст,т.е.пенсионирането ...

Здравейте!Внесл съм капаро за почивка директно в банковата сметка на хотел в България.Поради обстановката в страната почивката ще се провали.Ще ми бъде ли възстановена сумата.Благодаря!