1. Искам също така да попитам, този иск и костативния протокол аз или домоуправителя е желателно да го занесе в общината, или няма никакво значение?

    Искам също така да попитам, този иск и костативния протокол аз или домоуправителя е желателно да го занесе в общината, или няма никакво значение?

    See less
    • 0