Discy Latest Въпроса

Здравейте! Случаят е следният: дядото на бащата на детето ми и неговата съпруга дариха на детето ми, което е на 3 години имот – къща с дворно място, като определиха мен, майката, за законен представител, като попечител, до навършване на ...

Здравейте! Ще правя ремонт и помещението, което в момента се ползва за кухня, ще се обособи като спалня. В него има кумин, който желая да бъде премахнат, с цел раширяване на пространството. Апартамента е на 4 етаж от 8 етажна ...