Discy Latest Въпроса

Здравейте, Прочетох следната статия: https://pravatami.bg/3995/2. Не успях, обаче, да да намеря информация за притежание и употреба на оръжия като бокс, телескопична палка и полицейска палка. Какво гласи законът за такива оръжия и като какви се класифицират? Благодаря