Discy Latest Въпроса

Привет, Село, Соф. обл., без канализация. Мазе на къща се наводнява от подпочвени и дъждовни води. Има шахта с помпа до имота, която трябва да се източва за да спадне нивото и да е сухо. Водата е чиста, бистра, природна – не ...