Discy Latest Въпроса

Отнемат ли се контролни точки при издадена глоба с фиш от общинска полиция за паркиране в зоната на пешеходна пътека? Ако не се отнемат, но се подаде възражение срещу фиша и общинска полиция не отмени фиша на база на възражението ...