Discy Latest Въпроса

Не разбирам, как една наредба на общински съвет на гр. Пловдив, може да направи чл 94, ал 3. от ЗДвП нищожен?? Текстът гласи: За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за ...