Discy Latest Въпроса

Здравейте, възможно ли е нотариус да завери пълномощно, което не е подписано пред него? Става въпрос за пълномощно, което ще послужи за издаване на задграничен паспорт на дете. Пълномощното се изготвя от адвокат, ще се изпраща в чужбина (електронно) ...