Discy Latest Въпроса

Уважаеми Господа, Желая да разбера дали при покупко-продажба на имот с тежести чрез търг със скрити наддавателни предложения при осъществяване на сделката и обявяването ми като купувач онаследявам ли и задълженията, тежестите на имота. Предварително благодаря!