Discy Latest Въпроса

Здравейте, след множество опити за прекратяване на договор с Виваком, поради подвеждаща информация от служител, чрез жалби към оператора, към КЗП, КРС… Неуспешно.. Установих, че в договора е посочен адрес, който е копиран от стар договор и към момента на ...

Здравейте, имам подадена жалба към мобилен оператор за прекратяване на договор без заплащане на неустойки, поради подвеждане от страна на служител. Срокът за разглеждане на жалбата е 1 месец. Какви са правата ми ако не получа отговор на жалбата в ...

Здравейте, На 18.09.2020 подписах договор за ползване на оптичен интернет и телевизия в офис на Виваком. Изрично упоменах, че ми предстои преместване на друг адрес и попитах дали същата услуга ще може да бъде прехвърлена на новия адрес. След ...