1. Благодаря Ви, направил съм го... Но тъй като утре изтича едномесечния срок за разглеждане на жалбата, а нямам отговор, ме интересува дали по отношение на този срок мога да имам претенции и какви?

    Благодаря Ви, направил съм го… Но тъй като утре изтича едномесечния срок за разглеждане на жалбата, а нямам отговор, ме интересува дали по отношение на този срок мога да имам претенции и какви?

    See less
    • 0