Discy Latest Въпроса

Здравейте! Искам да направя нотариално заверено пълномощно за временно управление на автомобил, на купувач на колата ми, който е заплатил сумата, но прехвърлянето още не се е състояло, понеже аз съм собственик, но съпругата ми е извън граница, имам пълномощно ...