Discy Latest Въпроса

на 19 .12 2020 ми правят тест за наркотици излезе положителен и отидох за кръв и урина и за 23.12 2020 ми връчиха призовка отидо въпреки 250 км и звънят на майка ми да не отивам отложило се но аз ...