Discy Latest Въпроса

Здравейте! Живея в къща с малък двор , който граничи с улица – тупик . В края на миналата година срещуположният на моя имот ,който също граничи с тупика , е продаден .Новият собственик прекопа изхода на тупика и постави ...