Discy Latest Въпроса

Привет! Да кажем, че дадено ЕООД издава фактура, в която се иска заплащане в биткойн отчасти или напълно. Законът в България как възприема това заплащане към ЕООД-то? Приравнява ли се сумата от биткойн в левове според цената на Биткойн в деня на ...